Asbestundersøgelse

Dit Indeklima kan undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialerVi kan undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialer i forbindelse af istandsættelser, renoveringer eller nedrivninger i byggerier fra før 1987.

Skal du istandsætte, renovere eller nedrive bygninger eller dele af bygninger, der er opført før 1987, kan der være anvendt asbestholdige materialer til byggeriet. Da asbestholdigt materiale kan være farligt for både miljø og sundhed, skal arbejde med denne type materialer foregå efter gældende regler og Arbejdstilsynets vejledninger, så der sikres en forsvarlig håndtering.

Det vil derfor være en god ide at få undersøgt, om der er anvendt asbestholdige bygningsmaterialer, så de korrekte forbehold kan tages. Ikke kun af hensyn til eget helbred, men også miljøet og andres helbred.

Man kan finde asbestholdige materialer i bl.a.:

  • Aftræks- og ventilationskanaler fra før 1987
  • Gulvbelægning fra før 1981
  • Indvendige vægbeklædninger og lofter fra før 1986
  • Isoleringsmaterialer fra før 1980
  • Tagmaterialer fra før 1982
  • Udvendige vægbeklædninger fra før 1986

Hos Dit Indeklima kan vi hjælpe med at undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialer. Vi gør brug af effektive, gennemprøvede og sikre arbejdsmetoder, så processen bliver enkel og overskuelig.

Pris og bestilling
En asbestundersøgelse koster fra kr. 6.000 (plus kørsel – se skemaet nedenfor) inkl. moms.

Kontakt Dit Indeklima på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk for at bestille en undersøgelse eller høre nærmere.

Undersøgelse og rådgivning

Vi gennemgår bygningsmaterialerne i det ønskede område, for at konstatere om der er asbest eller asbestholdige elementer. Gennemgangen er typisk af visuel karakter, men kan om nødvendigt kombineres med såkaldt destruktive undersøgelser, hvor der foretages mindre indgreb i bygningsmaterialerne.

Vi udtager prøver på relevante bygningsmaterialer og sender prøverne videre til et akkrediteret laboratorium. På laboratoriet analyseres prøverne for at fastslå, om de indeholder asbestfibre.

Når gennemgang og eventuelle analyser er fuldført, får du en rapport med resultaterne af testen og en vurdering i forhold til gældende regler på området. Vi har også mulighed for at lave retningsgivende handlingsplaner for, hvordan det asbestholdige materiale håndteres i henhold til gældende regler.

Vores priser for kørsel:
Vores priser for kørsel