Asbestundersøgelse

Dit Indeklima kan undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialerFå undersøgt for asbest eller asbestholdige materialer i bygninger.

Skal du istandsætte, renovere eller nedrive bygninger eller dele af bygninger, der er opført før 1987, kan der være anvendt asbestholdige materialer til byggeriet. Da asbestholdigt materiale kan være farligt for både miljø og sundhed, skal arbejde med denne type materialer foregå efter gældende regler og Arbejdstilsynets vejledninger, så der sikres en forsvarlig håndtering.

Det vil derfor være en god ide at få undersøgt, om der er anvendt asbestholdige bygningsmaterialer, så de korrekte forbehold kan tages. Ikke kun af hensyn til eget helbred, men også miljøet og andres helbred.

Man kan finde asbestholdige materialer i bl.a.:

  • Aftræks- og ventilationskanaler fra før 1987
  • Gulvbelægning fra før 1981
  • Indvendige vægbeklædninger og lofter fra før 1986
  • Isoleringsmaterialer fra før 1980
  • Tagmaterialer fra før 1982
  • Udvendige vægbeklædninger fra før 1986

Hos Dit Indeklima kan vi hjælpe med at undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialer. Vi gør brug af effektive, gennemprøvede og sikre arbejdsmetoder, så processen bliver enkel og overskuelig.

Undersøgelse og rådgivning

Vi gennemgår bygningsmaterialerne i det ønskede område, for at konstatere om der er asbest eller asbestholdige elementer. Gennemgangen er typisk af visuel karakter, men kan om nødvendigt kombineres med såkaldt destruktive undersøgelser, hvor der foretages mindre indgreb i bygningsmaterialerne.

Vi udtager prøver på relevante bygningsmaterialer og sender prøverne videre til et akkrediteret laboratorium. På laboratoriet analyseres prøverne for at fastslå, om de indeholder asbestfibre.

Når gennemgang og eventuelle analyser er fuldført, får du en rapport med resultaterne af testen og en vurdering i forhold til gældende regler på området. Vi har også mulighed for at lave retningsgivende handlingsplaner for, hvordan det asbestholdige materiale håndteres i henhold til gældende regler.

Kontakt os vedr. asbestundersøgelse
* Skal udfyldes

Pris og bestilling

En asbestundersøgelse koster fra kr. 6.000 (plus evt. kørsel) inkl. moms.

Du kan kontakte os for at høre nærmere eller bestille en undersøgelse ved at benytte formularen her på siden. Men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Dit Indeklima på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk.

Call Now Button