Asbest

Om asbest
• Særdeles sundhedsskadeligt materiale
• Tidligere populært byggemateriale
• Forbudt siden 1980'erne
• Findes fortsat mange steder

Bliv klogere på asbest:

Om asbest
Asbestundersøgelse
• Visuel gennemgang af byggematerialerne
• Prøvetagning med akkrediterede analyser
• Effektive, gennemprøvede og sikre arbejdsmetoder
• Rapport med resultater, vurdering og handlingsplan

Læs mere om undersøgelser for asbest:

Asbest-undersøgelse
Call Now Button